© Mission's Flame Ministries 2018
Design by J.P. Dompeling &
                 P. Scholte
Het doel van de stichting Mission's Flame Ministries:

a.Het bieden van hulp in de ruimste zin van het woord aan personen en instellingen in ontwikkelingsgebieden en in  Nederland.

b.De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

-Het aanbieden van goederen, diensten en gelden;
-Het opleiden en stimuleren van personen;
-Het verstrekken van informatie aan instellingen;
-Het kweken van belangstelling voor de stichting;
-Het opzetten van projecten en evenementen, zowel in Nederland als daarbuiten
-Het samen werken met instanties.  
Doelstelling