© Mission's Flame Ministries 2018
Design by J.P. Dompeling &
                 P. Scholte
Lucia
Wij ontmoetten Lucia(50). Deze vrouw lachte nooit en als ze sprak dan sprak ze altijd met een hand voor haar mond.
Voor een paar honderd euro durft zij weer te lachen.